Lars Liljegrens Psykoterapi och Handledning AB

Om mig

Jag är socionom och Leg. Psykoterapeut samt handledare i psykosocialt arbete. Jag har arbetat med samtal i olika former sedan början av 1990-talet och har arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, behandlingshem och behandling rörande våld i nära relation.

 

Längre utbildningar:

 

 • 2-års Utbildning i klinisk hypnos, SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos, pågående
 • 1-årig Utbildning i hypnosbaserad Ego State Therapy, Svenska föreningen för klinisk hypnos
 • Handledarutbildning i psykosocialt arbete, Göteborgs Universitet
 • KBT för legitimerande psykoterapeuter, Mindmatter AB
 • Psykoterapeutexamen med inriktning systemisk familjeterapi. Linköpings Universitet
 • Magisterexamen i psykoterapi, Linköpings universitet
 • Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning psykdynamisk individualterapi, Vallgatans psykoterapiinstitut
 • Socionomexamen, Umeå Universitet

 

Kortare utbilningar:

 • CFT - Compassion focused Therapy, Anna Bratt psykologverksamhet
 • FACT - Fokuserad ACT, Human ACT
 • EFT - Emotionally focused couple therapy, Sandahl & Hirell Dialogik AB  
 • ABFT - Anknytningsbaserad familjeterapi, Ringborg psykologkonsult AB
 • Certifierad gruppledare för ickevåldsgrupper, Utväg/Alternativ til vold, Per Isdal
 • Grundkurs klinisk hypnos, SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos


/foto-hemsida-2017.jpg